Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Eerste LEADER project van start in Flevoland

Stichting Leefbaar Espel in de gemeente Noordoostpolder is het eerste initiatief in Flevoland, dat subsidie ontvangt in het kader van LEADER. De werkgroep ontvangt voor het project 'Green Experience' in totaal ruim € 66.000. Hiervan is een gedeelte afkomstig uit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO en een gedeelte vanuit de gemeente. Voor de ontwikkeling van het platteland is in Flevoland in totaal € 6 miljoen beschikbaar.

De beschikking voor 'Green Experience' heeft ongeveer een half jaar geduurd. De projectaanvraag is zowel getoetst door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) als de Lokale Actie Groep (LAG). 

 

LEADER hanteert een 'bottum up' benadering. Er wordt gezocht naar initiatieven, die ontstaan vanuit de plattelandssamenleving zelf. Per project kan maximaal € 200.000 worden verstrekt. Het is één van de maatregelen uit de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma Flevoland 2014-2020 (POP3). Er kan subsidie worden aangevraagd voor: 

  • versterking sociale innovatie en sociale cohesie;
  • versterking stad-land relatie;
  • ontwikkeling recreatie platteland. 

Terug naar overzicht