Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Sectorplannen: verlenging van zes maanden mogelijk

Agentschap SZW meldt dat aan elk goedgekeurd sectorplan de mogelijkheid wordt geboden om eenmalig verlenging aan te vragen voor een periode van maximaal zes maanden. Deze wijziging wordt doorgevoerd, omdat gebleken is dat de uitvoering van sommige maatregelen in een sectorplan om goede redenen soms meer dan zes maanden opstarttijd kan vergen. Zo kost bijvoorbeeld het inregelen van de administratie en de communicatie over de maatregelen richting de gebruikers tijd.

De genoemde wijziging heeft betrekking op zowel de 'Regeling cofinanciering sectorplannen', als de 'Regeling cofinanciering sectorplannen 2015'.

Op verzoek van de hoofdaanvrager kan de projectperiode voor uitvoering van de maatregelen binnen een goedgekeurd sectorplan met maximaal zes maanden worden verlengd na datum van de subsidiebeschikking. Maatregelen kunnen voor maximaal 24 maanden worden gesubsidieerd, binnen een periode tot en met 30 maanden na datum van de subsidiebeschikking. Een verzoek voor verlenging kan worden gedaan vanaf het moment dat de tussentijdse voortgangsrapportage (na 1 jaar) bij het Agentschap SZW moet worden ingediend en nog voordat 24 maanden zijn verstreken. Dit biedt ruimte om met bepaalde maatregelen binnen een sectorplan direct te starten, terwijl andere maatregelen op een later moment binnen de periode van zes maanden kunnen starten. Een op verzoek verlengde projectperiode van 30 maanden wordt altijd gerekend vanaf de datum van subsidiebeschikking en dus niet vanaf de startdatum van uw sectorplan.

Voor de cofinanciering van BBL-trajecten heeft deze regelwijziging geen effect, omdat de regeling voor deze trajecten al ruimere mogelijkheden kent. BBL-trajecten moeten zijn gestart binnen 12 maanden na datum van subsidiebeschikking en kunnen maximaal 24 maanden worden gesubsidieerd binnen een periode tot en met 36 maanden na datum van subsidiebeschikking.

Terug naar overzicht