Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Plafond vastgesteld voor tegemoetkoming schade door ganzen

In 2014 is door het Rijk en de provincies het 'Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur' vastgesteld. En van de maatregelen hieruit is het instellen van een plafond voor tegemoetkomingen voor schade door beschermde inheemse ganzen. In de periode van 1 april tot en met 30 september kan het Faunafonds daarom maar maximaal 2 miljoen aan tegemoetkomingen uitkeren.

Mocht er in deze periode voor meer dan € 2 miljoen schade zijn aangericht, wordt dit bedrag naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen. Indien de schade geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door beschermde, inheemse ganzen in de periode 1 april - 30 september, geldt een afwijking van de beslistermijn op de aanvraag tot tegemoetkoming. Het Faunafonds beslist in die gevallen uiterlijk op 31 december.

Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat onder meer is belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade. Aanvragen kunnen worden ingediend door agrarische ondernemingen, landelijke onderzoeks- en voorlichtingsorganen, wildbeheereenheden en jachthouders.

Terug naar overzicht