Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Convenant Uitvoering POP3 gepubliceerd

Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) en de vertegenwoordigers van de Geputeerde Staten van de twaalf provincies van Nederland hebben de hoofdlijnen van de invulling en de wijze van uitvoering van de plattelandsontwikkeling in het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) vastgesteld in een Convenant. Het convenant bevat algemene en inhoudelijke bepalingen.
De algemene bepalingen hebben betrekking op de definities en het doel van het convenant. De inhoudelijke bepalingen omvatten onder meer de rolverdeling en verantwoordelijkheid van de minister, de provincies, opdrachtgevers en betaalorganen. In het Convenant zijn daarnaast bepalingen opgenomen voor rapportage, verantwoording, escalatie en wijziging. Het geheel zal vanaf 2015 jaarlijks worden geëvalueerd.

POP3 richt zich op vijf thema's:


Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;

Jonge boeren;

Natuur en landschap;

Verbetering van waterkwaliteit;

LEADER.


De focus van het programma is gericht op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied.

Terug naar overzicht