Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Call Doorbraakproject Onderwijs & ICT geopend voor aanvragen

Consortia van onderzoekers, verbonden aan in Nederland gevestigde universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs of andere onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd, kunnen tot en met 21 april 2015 een aanvraag indienen voor onderzoek naar gepersonaliseerd leren met ICT in het kader van het Doorbraakproject ICT. Het budget bedraagt 1.360.000. Het consortium mag uit maximaal drie onderzoeksinstellingen bestaan. Er wordt maximaal één aanvraag gehonoreerd. Van het budget is € 900.000 bestemd voor de lokale onderzoekteams en € 460.000 voor het consortium. Deze financiering geldt voor de duur van maximaal 27 maanden.

Het onderzoek moet zich richten op de kenmerken van gepersonaliseerd leren met ICT in het primair en voortgezet onderwijs en de relatie tussen deze kenmerken en de opbrengsten van het onderwijs. De sector als geheel moet van de resultaten kunnen leren.

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is een project van de PO-raad, VO-raad, en de Ministeries van EZ en OCW en wordt uitgezet door het NRO.

Terug naar overzicht