Nieuws

apr
3

Agentschap SZW plaatst presentaties Europese migratie- en veiligheidsfondsen

Het Agentschap SZW organiseerde op 2 april jl. een informatiebijeenkomst voor de aanvragers van Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014-2020. Tijdens deze bijeenkomst zijn de verschillende uitvoeringsaspecten van AMIF-projecten en ISF-projecten besproken. De bijeenkomst vond plaats ter voorbereiding van het eerste aanvraagtijdvak, dat opengesteld is van 12 mei 2015, 09.00 uur tot en met 12 juni 2015, 17.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst is uitvoerig aandacht besteed aan het registreren als aanvrager, het schrijven van een projectaanvraag en aan de administratieve vereisten. In de ochtend is een informatiebijeenkomst gehouden voor aanvragers van het Internal Security Fund (ISF) en in de middag voor de aanvragers van het Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). De presentaties van deze dag zijn hier te vinden.

31 maart jl. werd de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020 in de Staatscourant gepubliceerd. De verordening biedt een breed kader voor de besteding van de Europese migratie- en veiligheidsfondsen. Het AMIF heeft drie hoofdthema’s, namelijk Asiel & Opvang, Integratie en Terugkeer. Het ISF bestaat uit twee onderdelen: Politiesamenwerking, criminaliteitsbestrijding en crisisbeheersing en Buitengrenzen/Visa.

Terug naar overzicht