Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Opnieuw subsidie voor technologische milieu innovatie in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de subsidie Technologische Milieu Innovatie gewijzigd. Voor 2014 is een subsidieplafond van € 1,8 miljoen vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 maart 2015. Verder zijn de subsidiabele kosten en de verplichtingen voor de subsidie ontvanger aangevuld.

Met de Uitvoeringsregeling subsidie Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 kan de provincie subsidie verstrekken voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat valt binnen de categorie experimentele ontwikkeling, gericht op energiebesparing in gebouwen, hernieuwbare grondstoffen of opwekking van duurzame energie.

Experimentele ontwikkeling is in dit verband het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten.

Terug naar overzicht