Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Noord-Nederland wil koploper worden in gebruik van duurzame energie

Een stijging van het aandeel duurzaam opgewekte energie van de huidige 8,4% naar 21% in 2020. Wanneer de wind-op-zee voor de Noordzeekust wordt meegerekend, is het aandeel zelfs ruim 31%. Deze ambitie, geformuleerd in het programma Switch, werd op 2 april aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken.

Switch is het noordelijke antwoord op het Nationaal Energie Akkoord. Waar in het nationale akkoord gesproken wordt over een duurzaam aandeel van 14% in 2020, daar wil Switch dat jaar 21% bereiken. Om dit te kunnen realiseren, zullen bestaande plannen versneld worden uitgevoerd. Te denken valt aan lokaal opwekken van energie via zonnepanelen of warmtepompen en het opwekken van groen gas uit biomassa. De uitvoering van Switch leidt tot 3.600 extra arbeidsplaatsen in de regio. Omdat het programma tevens de samenhang tussen de energiesector, de agrarische en chemische sectoren versterkt, is de verwachting dat er ook in andere sectoren werkgelegenheid zal ontstaan.

Aan Switch wordt deelgenomen door de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Groningen, Assen, Emmen, Leeuwarden, Alkmaar en Den Helder. Deze tien overheden zijn tevens verbonden aan de stichting Energy Valley. Met deze stichting zetten markt, kennis en overheid zich samen in om werk te maken van schone en innovatieve energie in de noordelijke regio.

Terug naar overzicht