Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Kanker - Alpe d'HuZes-KWF call 2014 (€ 2.000.000)

Bij KWF Kankerbestrijding kunnen tot en met 20 mei 2014 vooraanmeldingen worden ingediend voor de Alpe d’HuZes-KWF Call for Proposals 2014. Vanuit het Alpe d'HuZes/KWF-fonds worden programma’s gefinancierd die worden uitgevoerd binnen een consortium van minstens drie academische of categorale ziekenhuizen, andere onderzoeks-/zorginstellingen en relevante partners, in Nederland. Samenwerking met buitenlandse instellingen is mogelijk, indien dit voor het programma tot kwaliteitsverbetering en/of versnelling van dataverzameling leidt.

Voor de ronde van 2014 ligt voor deze instituutoverschrijdende programma's de focus op de volgende twee thema’s:

Personalized medicine: Programma’s ter ondersteuning van innovatieve ontwikkelingen om individuele kankerpatiënten en categorieën van kankerpatiënten beter te selecteren voor specifieke oncologische interventies (imaging modaliteiten; biomarkers; omics; ex-vivo modellen). Direct gekoppeld hieraan is het benutten van data voor individuele kankerpatiënten;
Optimale en persoonlijke oncologische zorg: Programma’s/onderzoek voor verbetering van oncologische (na)zorg. Dit thema heeft een tweeledige focus:

onderzoek naar verbetering van planning van zorg (zoals advanced care planning, best supportive care) met als doel persoonlijke zorg op maat. Implementatie is een belangrijk onderdeel,
onderzoek naar en implementatie van actieve bijdrage van patiënten aan eigen zorgproces (shared-decision making, shared care, e-health, zelfmanagement) met als resultaat meer regie over eigen zorg. 

Onderzoek in het kader van het tweede thema (oncologische zorg) hoeft niet als instituutoverstijgend programma te starten, echter het doel moet wel zijn om dit breed/instituutoverstijgend te implementeren. Met andere woorden, de uitvoer van het programma kan gefaseerd over het consortium worden uitgevoerd. Het is mogelijk om met implementatie te starten bij 1 instelling.

Er wordt een budget van € 14 miljoen beschikbaar gesteld voor deze call. Per instituutoverstijgend programma is de maximale subsidie € 2 miljoen, voor een periode van maximaal zes jaar.

Terug naar overzicht