Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Internationale strategische onderzoeksagenda antimicrobiële resistentie gelanceerd

Op 3 april is in Brussel de strategische onderzoeksagenda van het Joint Programming Initiative Antimicrobial Resistance (JPIAMR) gelanceerd tijdens een conferentie van het JPI, dat zich bezighoudt met antimicrobiële resistentie (AMR). ZonMw is, in nauwe samenwerking met de Scientific Advisory Board van het JPI AMR, verantwoordelijk voor het opstellen en het onderhouden van de strategische onderzoeksagenda (SRA). De SRA biedt een kader voor de toekomstige investeringen en onderzoeksactiviteiten vanuit JPI AMR.

Er zijn zes prioriteiten vastgesteld voor de SRA, die het mogelijk maken om de bestrijding van antibioticaresistentie wereldwijd vanuit alle invalshoeken aan te pakken. De prioriteiten zijn de volgende:
• de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven voor antibiotica;
• het ontwerpen van strategieën om behandeling en preventie van infecties te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek;
• standaardisatie en uitbreiding van suveillancesystemen om een wereldwijd surveillanceprogramma te realiseren voor antibioticaresistentie en antibioticagebruik;
• transmissie;
• de rol van de omgeving als een bron voor de selectie voor en verspreiding van antimicrobïële resistentie;
• het ontwerpen en testen van interventies om acquisitie, transmissie en infectie veroorzaakt door AMR te voorkomen.

ZonMw participeert op verzoek van het ministerie van VWS in het JPI AMR. 19 landen, waaronder België, Italië, Zweden en Canada hebben zich verenigd met als doel de antimicrobiële resistentie te verminderen en het gepast gebruik van antibiotica te bevorderen.

Terug naar overzicht