Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Zuid-Holland start medio juli met 'Asbest eraf, zonnepanelen erop’

In oktober 2012 ondertekenden de twaalf provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het convenant stimuleringsregeling ‘Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop’. Voor deze regeling is een totaalbudget van € 20 miljoen beschikbaar. Een agrarische onderneming kan alleen in aanmerking komen voor subsidie wanneer de vernieuwde daken van zonnepanelen worden voorzien. Hiermee kunnen twee doelstellingen worden bereikt: het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer gaat duurzame energie produceren. Daarnaast past het plaatsen van zonnepanelen prima bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw.

Na het tekenen van het convenant is door de provincies een gemeenschappelijke (model) subsidieregeling opgesteld. Vervolgens heeft elke provincie apart de regeling door Gedeputeerde Staten laten vaststellen, waarna begonnen kan worden met de uitvoering. In Zuid-Holland gaat de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ naar verwachting in juli 2013 in. Voor deze regeling is voor 2013 en 2014 een provinciaal budget van circa € 2 miljoen beschikbaar. 

Terug naar overzicht