Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Noord-Holland stelt Programma Groen 2013 vast en beëindigt ILG

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het Programma Groen 2013 vastgesteld. Dit heeft onder meer gevolgen voor de subsidies op het gebied van landelijk gebied en natuurbeheer. 

De Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Noord-Holland (ILG) 2008 zal worden ingetrokken. Ook de bij deze regeling horende Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland, de 
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland en de pMJP ILG deel B – Subsidiecriteria 2012 zullen komen te vervallen. Tevens zijn er een aantal nieuwe regelingen vastgesteld, te weten: 
• Uitvoeringsregeling subsidie natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland;
• Uitvoeringsregeling subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland;
• Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013;
• Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kavelstructuur en verplaatsing landbouwbedrijven Businesscase Zeevang en Groene Uitweggebied Noord-Holland 2013;
• Uitvoeringsregeling subsidie POP Noord-Holland 2013;
• Uitvoeringsregeling subsidie water Noord-Holland 2013; 
• Uitvoeringsregeling subsidie waterbewust Noord-Holland 2013. 

Voor de nieuwe uitvoeringsregelingen zullen voor 2013 subsidieplafonds worden vastgesteld. Alle aangekondigde wijzigingen zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
In totaal zal de provincie in 2013 ruim € 31 miljoen beschikbaar stellen voor groene projecten en subsidieregelingen..

Terug naar overzicht