Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Amsterdamse REACT EU-openstelling Kansen voor West II

Uit dit budget wordt nu € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten passend binnen specifieke doelstelling 6, actielijn 1 'Digitaal Regionaal' en actielijn 2 'Groen regionaal' van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van Amsterdam.

Voor de actielijn 'Digitaal Regionaal' kunnen projecten worden ingediend die zich richten op digitalisering voor het bedrijfsleven. Het gaat hierbij om voorstellen voor digitale ontwikkeling en doorontwikkeling in de meest brede zin als gekeken wordt naar sectoren, processen en sleuteltechnologieën.

De acties en maatregelen in de actielijn 'Groen Regionaal' moeten zijn gericht op verduurzaming en vergroening van de economie. Binnen deze actielijn is ruimte om fieldlabs gericht op verduurzaming en vergroening door te ontwikkelen met eindgebruikers en midden- en kleinbedrijf (mkb). Dat geldt ook voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van kansrijke circulaire innovaties.

Maximaal 60% van de kosten zijn subsidiabel. Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 7 maart 2023 om 9:00 uur. Subsidies worden verdeeld op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Zie ook: https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-94732.html en https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/subsidie/overige-openstellingen-kansen-voor-west-ll/openstellingen-amsterdam/react-amsterdam-regionaal-breed-digitaal-en-groen-p6-sa-r1-/

Terug naar overzicht