Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking gepubliceerd

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) gepubliceerd.

Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is om nieuwe lokale initiatieven voor productie-installaties voor hernieuwbare energie door coöperaties of VvE’s te ondersteunen. De regeling vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling). Voor de eerste openstelling van de SCE is een budget van € 92 miljoen vastgesteld. Subsidie kan worden verstrekt aan coöperaties die zich richten (of mede richten) op het opwekken van hernieuwbare energie en verenigingen van eigenaars (VvE’s).

Om te borgen dat alleen productie-installaties met lokale participatie worden gestimuleerd dienen de productie-installatie en de leden van de coöperatie of VvE gevestigd te zijn in een en dezelfde postcoderoos. Een postcoderoos bestaat uit één centraal 4-cijferig postcodegebied, plus de direct daaraan grenzende 4-cijferige postcodegebieden. Bij de subsidieaanvraag moet worden aangegeven wat de postcoderoos is. Subsidie kan worden verstrekt voor hernieuwbare elektriciteitsproductie met een productie-installatie die valt onder een aangewezen categorie productie-installaties (zon, wind en waterkracht).

Per technologie worden twee categorieën productie-installaties opengesteld: productie-installaties die op het elektriciteitsnet aangesloten worden met een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80A of minder (kleinverbruikersaansluiting ) en productie-installaties die op het elektriciteitsnet aangesloten worden met een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*80A (grootverbruikersaansluiting). Daarnaast is afgebakend hoe groot de productie-installaties minimaal moeten en maximaal mogen zijn om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie.

Met het verstrekken van de subsidie wordt gedurende vijftien jaar het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk gecompenseerd. Voor het bepalen van het bedrag dat de subsidie ten hoogste bedraagt, worden met elkaar vermenigvuldigd:

  • het verschil tussen het in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen basisbedrag en de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen basiselektriciteitsprijs; en
  • het in de beschikking tot subsidieverlening voor een kalenderjaar vastgesteld maximum aantal kWh.


Aanvragen kunnen van 1 april 2021 tot en met 1 december 2021 (17.00 uur) worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Per categorie productie-installaties kan per aanvraagperiode, per locatie waarop de productie-installatie wordt aangebracht, ten hoogste één aanvraag worden ingediend. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Zie voor meer informatie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce

Terug naar overzicht