Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Groningen steunt amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

De provincie Groningen heeft de Subsidieregeling amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed provincie Groningen (ACEGR) gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van vernieuwende activiteiten die gericht zijn op actieve deelname aan amateurkunst, het vergroten van de actieve participatie van inwoners die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur, erfgoed en archeologie gericht op publieksparticipatie, en/of het behouden en bevorderen van het gebruik van de Nedersaksische taal.

Subsidie kan worden aangevraagd door culturele- en erfgoedinstellingen, voor activiteiten gericht op:

  • cultuurparticipatie, waarbij het gaat om vernieuwende activiteiten geïnitieerd vanuit culturele instellingen met (artistiek) inhoudelijke invulling die de toegang tot cultuur voor (groepen) inwoners die nu niet of nauwelijks actief participeren, aantoonbaar vergroot. Hierbij gaat het nadrukkelijk om actieve cultuurparticipatie;
  • amateurkunst, waarbij het gaat om incidentele vernieuwende activiteiten gericht op het stimuleren van actieve deelname en ontwikkeling van amateurkunstenaars;
  • het gebied van erfgoed/archeologie behorend tot de Collectie Groningen die een duidelijk vernieuwend karakter hebben en gericht zijn op publieksparticipatie;
  • provincie-overstijgende culturele activiteiten die zich richten op het behouden en bevorderen van het gebruik van de Nedersaksische taal.


De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 2500 en maximaal € 40.000. De hoogte van de subsidie voor aanvragen die worden gedaan in het jaar 2021 (in verband met de coronacrisis) bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten. De hoogte van de subsidie voor aanvragen die worden gedaan vanaf het jaar 2022 bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Groningen. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Voor 2021 is € 637.000 subsidie te verdelen.

Terug naar overzicht