Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Nieuwe Limburgse verordening leningen duurzaam thuis

De provincie Limburg heeft de Verordening leningen duurzaam thuis (LDTLI) gepubliceerd.

Doel van deze verordening, die per direct de Verordening stimuleringslening duurzaam thuis (DUTHLI) vervangt, is het stimuleren van energiebesparende of duurzame energieopwekkende maatregelen en maatregelen om de levensloopbestendigheid van de woning te verbeteren, eventueel in combinatie met het realiseren van de asbestsanering.

Binnen de nieuwe verordening is de doelgroep uitgebreid, de maatregelenlijst voor aanpassingen aan het huis geüpdatet en de verzilverlening als financieringsinstrument toegevoegd. Ook komen nu investeringen in een zogenaamd postcoderoosproject in aanmerking. Dit maakt het voor burgers mogelijk een lening aan te vragen voor investeringen om duurzame elektriciteit op te wekken zonder geschikt eigen dak of terrein.

In het kader van de verordening werkt de provincie Limburg nog steeds samen met Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De provincie toetst de aanvragen aan de criteria van de verordening. Bij een positieve toets draagt de provincie de aanvrager voor bij SVn voor het afsluiten van een lening. Na een positieve uitkomst van de krediettoets die SVn vervolgens uitvoert, wordt de lening door SVn verstrekt en beheerd.

In aanmerking komen particuliere woningeigenaren en huurders. Binnen de vorige verordening kwamen, naast huurders, alleen eigenaar-bewoners in aanmerking. Omdat op basis van de nieuwe verordening particuliere woningeigenaren in aanmerking komen, is het nu dus ook voor woningeigenaren die een (bestaande) woning hebben gekocht, maar er nog niet wonen, mogelijk een lening aan te vragen.

Voor een lening komen in aanmerking de geraamde kosten van de volgende maatregelen in of aan een bestaande woning:

  • A. maatregelen om het energiegebruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen;
  • B. maatregelen om de levensloopbestendigheid van de bestaande woning te verbeteren;
  • C. verwijdering en afvoer van asbest, mits het als voorbereidende maatregel noodzakelijk is om één of meer stimuleringsmaatregel(en) te treffen zoals genoemd onder A en/of B.


Een particuliere woningeigenaar kan in aanmerking komen voor een stimuleringslening (een type lening die wordt verstrekt op basis van een onderhandse akte of een hypothecaire akte, ten behoeve van de financiering van stimuleringsmaatregelen en/of investering in een postcoderoosproject) en/of een verzilverlening (een type lening die wordt verstrekt op basis van een hypothecaire akte op basis van de overwaarde van de bestaande woning, ten behoeve van de financiering van stimuleringsmaatregelen).

Een huurder kan uitsluitend in aanmerking komen voor een stimuleringslening op basis van een onderhandse akte (dit betekent dus dat een huurder niet in aanmerking komt voor een hypothecaire stimuleringslening of verzilverlening).

In onderstaand schema is een overzicht te vinden welke aanvrager voor welke type lening in aanmerking komt om stimuleringsmaatregelen en/of een eenmalige investering in de productie-installatie(s) binnen een postcoderoosproject te financieren.

Stimuleringsmaatregelen:

 Onderhandse Stimuleringslening Hypothecaire Stimuleringslening (alleen verstrekt indien de particuliere woningeigenaar of zijn/haar partner 76 jaar of ouder is en/of indien het te verstrekken leenbedrag hoger dan € 25.000 is)Verzilverlening
LeningMinimaal € 2.500 en maximaal € 25.000Minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000Minimaal € 2.500 en maximaal € 35.000
Particuliere woningeigenaar???mits de eigenaar (en diens partner) minimaal de leeftijd van tien jaar vóór de wettelijke AOW-leeftijd heeft bereikt en de woning zelf bewoont
Huurder?mits er een verhuurdersverklaring wordt overlegdxx


Postcoderoosprojecten:

 Onderhandse StimuleringsleningHypothecaire StimuleringsleningVerzilverlening
LeningMinimaal € 2.500 en maximaal € 25.000  
Particuliere woningeigenaar?xx
Huurder?xx


Aanvragen kunnen vanaf 2 maart 2020 worden ingediend bij de provincie Limburg.

Terug naar overzicht