Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

ZonMw publiceert ronde 2017 Palliantie - Meer dan Zorg

Tot en met 9 mei 2017 kunnen bij ZonMw subsidieaanvragen worden ingediend voor de nieuwe ronde van het programma Palliantie - Meer dan Zorg. Doel van het programma is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten, het voorkomen van versnippering, en het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland. Het budget voor deze ronde bedraagt € 5 miljoen. Per project kan een bedrag van maximaal € 400.000 worden aangevraagd.

 

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die betrekking hebben op de volgende vier thema's:

  • Patiëntenparticipatie en -ondersteuning;
  • Bewustwording en cultuur;
  • Zorginnovaties en kwaliteit;
  • Organisatie en continuïteit van zorg.

Een projectidee wordt ingediend in nauwe samenwerking met partijen uit onderzoek, onderwijs en praktijk en met vertegenwoordigers van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Daarnaast acht ZonMw het wenselijk dat een een project wordt afgestemd met het consortium palliatieve zorg in de betreffende regio.

 

In aanmerking komen projecten met een looptijd van maximaal 36 maanden. Er is een verplichte cofinanciering van minimaal 15% van uw begroting. 

Terug naar overzicht