Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Meer subsdiemogelijkheden voor Maatregelen en LEADER in het kader van plattelandsontwikkeling in Overijssel

De Regeling Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma Overijssel 2014-2020 (POP3) is de provinciale uitwerking van het landelijke POP3. De regeling is opgebouwd uit verschillende paragrafen, gericht op de thema's Innovatie, Jonge boeren, Natuur en landschap, Verbetering van de waterkwaliteit en LEADER. Gedeputeerde Staten hebben in dit kader een groot aantal wijzigingen aangebracht op bestaande paragrafen. Ook zijn er twee nieuwe paragrafen toegevoegd.

Hoofdstuk 2, LEADER, is uitgebreid met de paragraaf 'Regeling voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep'. Er een vergoeding worden aangevraagd voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten met het oog op het opstellen van een samenwerkingsproject en het zoeken van geschikte partners daarvoor. Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor de uitvoering van die samenwerkingsactiviteiten. Aanvragen kunnen worden ingediend door de lokale actiegroepen (LAGs) Zuidwest Twente, Noordoost Twente en Noord Overijssel, van 3 april 2017 tot en met 31 december 2019. De subsidieplafonds zijn als volgt:

  • voor de LAG Zuidwest Twente : € 37.500, voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten en € 112.500, voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten. Het totaal van de plafonds is samengesteld uit € 100.000 aan Europese middelen  en € 50.000 aan provinciale middelen;
  • voor de LAG Noordoost Twente: € 18.750, voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten en € 56.250, voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten. Het totaal van de plafonds is samengesteld uit € 50.000 aan Europese middelen en € 25.000 aan provinciale middelen;
  • voor de LAG Noord Overijssel € 75.000, voor zowel de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten als de uitvoering van de samenwerkingsactiviteiten op € 75.000, samengesteld uit € 50.000 aan Europese middelen en € 25.000 aan provinciale middelen.

Hoofdstuk 3, Maatregelen, is uitgebreid met de paragraaf 'Regeling Fysieke innovaties in de landbouw'. Er kan een subsidie voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen en voor fysieke investeringen gericht op een brede uitrol van innovaties binnen de agrarische sector. Aanvragen kunnen worden ingediend van 17 april 2017 tot en met 16 juni 2017. Voor deze periode is € 2.640.000 beschikbaar. Dit bedrag  is samengesteld uit € 1.320.000 aan Europese middelen en € 1.320.000 aan provinciale middelen.

 

Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen is te vinden in het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht