Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Friesland stelt collectieve beheerplannen voor 2017 vast

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben de collectieve beheerplannen 2017 vastgesteld. Deze plannen zijn van toepassing op een aantal vastgestelde gebieden in de provincie en vormen de basis voor de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer 2017. De beheerplannen liggen van 6 maart tot en met 14 april a.s. (tijdens kantooruren) ter inzage op het Provinciehuis.

Er zijn collectieve beheerplannen vastgesteld voor de volgende gebieden:

 • Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer De Alde Delte;
 • Coöperatie 't Bûtlân U.A.;
 • De Noardlike Fryske Wâlden;
 • Vereniging voor agrarisch natuurbeheer Oer de Wjuk;
 • Waddenvogels;
 • Coöperatieve vereniging Súdwestkust;
 • Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Tusken Skarren en Marren;
 • Agrarische natuurvereniging Tusken Sleatergat en Wellesleat e.o;
 • Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weststellingwerf;
 • ANV ''De Greidhoeke'';
 • Agrarische Natuurvereniging Om 'e Koaien;
 • Bosk en Greide;
 • ANV Gooyumerpolder;
 • Natuurcoöperatie Baarderadeel.

Het aangevraagde beheer is ook te zien op de website van Portaal Natuur en Landschap.


De plannen vormen de basis voor de individuele subsidieaanvragen. Deze worden in opdracht van de provincie behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Terug naar overzicht