Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Friesland stelt € 300.000 beschikbaar voor nieuwe ronde weidevogelbeheer

De provincie Friesland stelt € 300.000 subsidie beschikbaar voor het extra beheer van weidevogels in de provincie. Aanvragen voor de nieuwe openstelling kunnen worden ingediend van 6 maart 2017 tot en met 29 september 2017. Bovendien hebben Gedeputeerde Staten besloten om het subsidieplafond voor de vorige openstelling, van 27 augustus 2016 tot en met 29 oktober 2016, met € 200.000 te verhogen tot € 344.000.

Met de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer Friesland kan de provincie Fryslân subsidie verstrekken voor het ophogen van het waterpeil en voor het waterbeheer van (greppel) plas dras gebieden. Dit zijn stukken land, die onder water staan. Natte landen en plas dras gebieden zijn geschikt voor weidevogels.

 

De regeling is een tijdelijke uitbreiding van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) Friesland.

Terug naar overzicht