Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Stand van zaken energieprestatiesubsidie STEP op 2 maart 2015

Verhuurders van een sociale huurwoning kunnen sinds 1 juli 2014 subsidie aanvragen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Met deze subsidie kunnen energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd om het energielabel van deze woningen te verbeteren. Tot en met 2 maart 2015, 17.00 uur zijn 437 aanvragen (exclusief ingetrokken aanvragen) voor STEP-subsidie ingediend. Hiermee is 112.311.600 van het beschikbare budget voor STEP aangevraagd. De afgelopen maanden heeft RVO.nl diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd over de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Aan 392 aanvragen is subsidie verleend, waarmee een bedrag van totaal € 92.539.400 is gemoeid. Er is nog € 282.688.400 aan subsidiebudget beschikbaar.


De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector geeft een extra impuls aan de investeringen in energiebesparing in de bestaande voorraad woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. De regeling draagt daardoor bij aan de realisering van het Nationaal Energie akkoord, waardoor extra werkgelegenheid en energiezuinige woningen kunnen worden gerealiseerd, die zorgen voor een betere beheersing van de totale woonlasten.

De afgelopen maanden heeft RVO.nl diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd over de regeling. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is een overzicht van de vijf meest gestelde vragen gepubliceerd op website.

Terug naar overzicht