Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Nieuwe aanvraagperiode van-werk-naar-werktrajecten in grootmetaal

Regionale samenwerkingsverbanden, van minimaal twee metalektrobedrijven en met betrokkenheid van sociale partners, kunnen 50% cofinanciering aanvragen op de uitvoering van van-werk-naar-werk-trajecten. Met deze VWNW-trajecten wordt beoogd werknemers, die om welke reden dan ook het bedrijf moeten verlaten, te begeleiden naar ander werk in of buiten de sector. Het tweede tijdvak voor het indienen van projectvoorstellen is van 2 maart 2015, 9.00 uur tot en met 31 maart 2015, 17.00 uur.
Er worden verschillende eisen gesteld aan de van-werk-naar-werk-trajecten:

Een projectvoorstel omvat minimaal 5 werknemers;
Een project kent in principe een duur van maximaal 12 maanden. Per VWNW-traject zijn de subsidiabele kosten gemaximeerd op € 5.000 per werknemer. De maximale subsidie is € 2.500, namelijk 50% van de kosten van de VWNW-trajecten;
De op te voeren activiteiten en kosten bestaan uitsluitend uit de externe kosten voor de uitvoering van VWNW-trajecten binnen het regionale samenwerkingsverband;
Een VWNW-traject bestaat in alle gevallen minimaal uit activiteiten in het kader van begeleiding en matching en eventueel benodigde scholing/coaching;
VWNW-trajecten worden uitgevoerd in de periode van 2 februari 2015 tot en met 31 augustus 2016.

De looptijd van de regeling is van 2 februari 2015 tot en met 31 augustus 2016. Er worden meerdere aanvraagtijdvakken opengesteld, indien het beschikbare budget hiervoor ruimte biedt. Regionale samenwerkingsverbanden kunnen, zolang er budget beschikbaar is, in elk aanvraagtijdvak een projectvoorstel indienen. Bij overvraging van het beschikbare budget, wordt het budget naar rato verdeeld over de ingediende aanvragen. De penvoerder van een samenwerkingsverband kan een aanvragen indienen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld op volledigheid.

Deze subsidieregeling maakt deel uit van het sectorplan voor de metalektro. Zie hier voor het complete aanbod van maatregelen uit het sectorplan.

Terug naar overzicht