Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Gemeenschappelijke regeling metropoolregio Eindhoven gepubliceerd

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre hebben de gezamenlijke regeling metropoolregio Eindhoven bekendgemaakt. In de regeling is onder meer het beleid vastgesteld voor het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP).

De vernieuwde samenwerking in de metropoolregio Eindhoven heeft als doel het behoud en het verstevigen van de internationale concurrentiepositie van de regio door het organiseren van een slagvaardige en efficiënte strategische samenwerking op de hoofdthema’s economie, ruimte en mobiliteit.

Bij de vaststelling van het Transformatieplan van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven naar de Metropoolregio is besloten, het Regionaal Stimuleringsfonds te handhaven. Het leveren van een bijdrage aan de economische structuurversterking aan de regio blijft hiermee gewaarborgd. De regionale middelen zullen worden ingezet voor cofinanciering.

De provincie heeft besloten om de financiële middelen van het REAP toe te voegen aan het Regionaal Stimuleringsfonds. De middelen worden met name ingezet op projecten, die bijdragen aan de strategische visie van de regio. Hierdoor is het structuurversterkende karakter van het Stimuleringsfonds verzekerd.

Verder zijn in het verleden de op individuele MKB-ers gerichte SRE Investerings- en Activiteitenregeling ontstaan. Met deze SIR en SAR kunnen structurele bedrijfsmatige activiteiten worden gestimuleerd. De regelingen zijn vormgegeven als subregelingen onder het Stimuleringsfonds. Omdat de doelstellingen van de Metropoolregio zijn gewijzigd ten opzichte van de Stadsregio, is het is nog niet duidelijk of de SIR en SAR zullen worden voortgezet als subregelingen of dat deze zullen worden afgebouwd.

Zie voor meer informatie de Gemeenschappelijke Regeling.

Terug naar overzicht