Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Extra opleidingssubsidies in recreatiebranche

Voor het sectorplan in de recreatiebranche is tot medio 2016 ruim € 1,1 miljoen beschikbaar. Als onderdeel van het plan kunnen ondernemingen aanspraak maken op extra subsidie op cursussen en voor EVC- en BBL-trajecten. De werkgever moet lid zijn van het Sociaal Fonds Recreatie. Tevens geldt dat een opleiding of traject moet worden gevolgd bij een door dit fonds geselecteerde aanbieder. In aanmerking komen trajecten, die zijn afgerond voor 1 november 2016.
Voor werknemers in de recreatiebranche die een EVC-traject volgen, bestaat al een reguliere tegemoetkomingsregeling via het Sociaal Fonds Recreatie (SFRecreatie). Deze vergoeding aan de werkgever bedraagt € 750 van de EVC-kosten. Op basis van het sectorplan wordt echter voor in totaal 30 EVC-trajecten een bedrag van maximaal € 1.500 vergoed. In een EVC-traject wordt de kennis en kunde van de werknemer nauwkeurig in kaart gebracht en vastgelegd in een ervaringscertificaat.
Werknemers van recreatiebedrijven en zwembaden kunnen ook gebruik maken van tegemoetkomingen in de kosten van opleidingen. In het kader van het sectorplan Recreatie zijn de maximale vergoedingen voor het toekomstgericht opleiden en ontwikkelen van werknemers verdubbeld tot een maximum van € 800. Er kunnen (tot september 2016) 2.200 cursussen gevolgd worden binnen de kaders van het Sectorplan. Het betreft hier:

vakgerichte cursussen, zoals verkooptraining, ontvangsttechnieken, fysieke weerbaarheid/omgaan met agressie, social media;
cursussen op gebied van duurzame inzetbaarheid, zoals personele vitaliteit, generatiemanagement, werken met een persoonlijk ontwikkelplan.

In het sectorplan Recreatie wordt tevens voor 10 nieuwe mbo-opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een extra subsidie beschikbaar gesteld. Het doel van deze subsidie is opleiden via BBL extra te promoten en te stimuleren. In vergelijking met andere sectoren zijn er in de recreatiesector nauwelijks nog medewerkers die voor een BBL-opleiding kiezen om zich te scholen.

Terug naar overzicht