Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Arbeidsmarktfonds subsidieert EVC-trajecten Jeugdzorg

Vanaf 1 maart 2015 is het mogelijk om voor nieuwe EVC-trajecten op de branchestandaard Jeugdzorgwerker subsidie aan te vragen via het sectorplan. Dit geldt voor medewerkers die vallen onder de cao Jeugdzorg. De EVC-aanbieders die voor vergoeding in aanmerking komen, zijn opgenomen in de online scholingsgids met hun aanbod en prijzen. De 'Regeling Scholing Jeugdzorg' voorziet in een vergoeding van 75% van scholingstrajecten, tot maximaal 750 per traject.

Zie hier voor de scholingsgids. Na succesvol aantonen van de 23 competenties van de branchestandaard Jeugdzorgwerker via een EVC-procedure, kan het Branchecertificaat Jeugdzorgwerker worden aangevraagd bij FCB. Cao-partijen Jeugdzorg geven het Branchecertificaat Jeugdzorgwerker uit, zodat registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) mogelijk is. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 november 2015.

Terug naar overzicht