Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Stand van zaken SDE+ op 20 februari 2014

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is op 19 december 2013 gesloten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een nieuwe tabel gepubliceerd, met daarin de stand van zaken op 20 februari 2014, van de aanvragen die zijn ingediend voor SDE+. De actuele stand kan inmiddels anders zijn. De tabel is hier te bekijken. Het overzicht betreft de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas. Het overzicht wordt iedere twee weken geactualiseerd, totdat het volledige budget voor 2013 aan projecten is toegekend.

Voor de SDE+ 2013 was een budget van € 3 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de budgetclaim wordt bijgesteld, onder andere als gevolg van afwijzingen. Van de aanvragen tot 19 december, 17.00 uur zijn 676 aanvragen voor SDE-subsidie gehonoreerd, waarmee ruim € 2,8 miljard van het beschikbare budget voor 2013 aan projecten is toegekend.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020.

Terug naar overzicht