Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Zuid-Holland kondigt MIT-wijzigingen voor 2023 aan

Wijzigingen MIT Haalbaarheidsprojecten 2023
Het wordt vanaf 2023 niet meer mogelijk om meerdere MIT-aanvragen voor meerdere mkb-bedrijven in te dienen als er sprake is van 25% of meer zeggenschap door dezelfde persoon in de verschillende bedrijven. Is daar sprake van en men dient toch meerdere aanvragen in, dan worden alle aanvragen direct geweigerd en komen ze niet in aanmerking voor de loting en beoordeling.

Daarnaast is de provincie voornemens om het niet meer mogelijk te maken om jaarlijks een MIT Haalbaarheidsproject gehonoreerd te krijgen in Zuid-Holland. Dat betekent dat als men in 2023 een subsidie gehonoreerd krijgt, men in 2024 geen aanvraag mag indienen. Dat is ook van toepassing voor andere mkb-bedrijven waar iemand voor meer dan 25% eigenaar van is/zeggenschap over heeft. Het is dus vanaf 2023 nog maar één keer per twee jaar mogelijk om een aanvraag voor MIT Haalbaarheid gehonoreerd te krijgen.

Aanvragen voor MIT Haalbaarheidsprojecten kunnen dit jaar worden ingediend van 4 april (9.00 uur) tot en met 12 september (17.00 uur).

Wijzigingen MIT R&D-samenwerkingsprojecten 2023
Het wordt ook hier vanaf 2023 niet meer mogelijk om meerdere MIT-aanvragen voor meerdere mkb-bedrijven in te dienen als er sprake is van 25% of meer zeggenschap door dezelfde persoon in de verschillende bedrijven. Is daar sprake van en men dient toch meerdere aanvragen in (als aanvrager en/of als partner), dan worden alle aanvragen direct geweigerd.

Tevens is de provincie ook hier van plan om het niet meer mogelijk te maken om jaarlijks een MIT R&D-samenwerkingsproject aan te kunnen vragen in Zuid-Holland. Dat betekent dat als men in 2023 een subsidie gehonoreerd krijgt het niet mogelijk is om in 2024 opnieuw een MIT R&D-aanvraag in te dienen (ongeacht het soort project). Dat is ook van toepassing voor andere mkb-bedrijven waar iemand voor meer dan 25% eigenaar van is/zeggenschap over heeft. Het is dus vanaf 2023 nog maar één keer per twee jaar mogelijk om MIT R&D-subsidie aan te vragen en gehonoreerd te krijgen. De provincie adviseert potentiële indieners dan ook om goed binnen een consortium na te vragen of ze niet met andere partner(s) andere aanvragen indienen (in de rol van aanvrager en/of partner) en of ze dat ook niet in een ander jaar al gedaan hebben.

De aanvraagperiode voor MIT R&D-subsidie loopt dit jaar van 6 juni (9.00 uur) tot en met 12 september (17.00 uur).

Informatiebijeenkomst
Op 9 maart houdt de provincie een MIT-informatiebijeenkomst. Kijk voor meer informatie over de informatiebijeenkomst en de aangekondigde wijzigingen op: https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/mit-haalbaarheidsprojecten/ en https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/mit-samenwerkingsprojecten/

Terug naar overzicht