Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Overijssel maakt MIT-regelingen voor 2023 bekend

Subsidieregeling MIT-Haalbaarheidsprojecten
Op basis van deze nu licht gewijzigde regeling kunnen mkb-ondernemingen subsidie aanvragen voor de uitvoering van een MIT-haalbaarheidsproject, dat past bij ten minste één van volgende maatschappelijke Kennis en Innovatieagenda’s (KIA's):

 • Energie & Duurzaamheid;
 • Gezondheid en Zorg;
 • Landbouw, Water en Voedsel;
 • Veiligheid;
 • Sleuteltechnologieën;
 • Maatschappelijk verdienvermogen.


De subsidie is € 20.000 per aanvraag.

Aanvragen kunnen van 4 april 2023 (9.00 uur) tot en met 12 september 2023 (vóór 17.00 uur) worden ingediend bij de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst van complete aanvragen tot het subsidieplafond van € 1.344.000 is bereikt. Het subsidieplafond voor 2023 is overigens precies gelijk aan dat voor 2022.

Subsidieregeling MIT-R&D-samenwerkingsprojecten
In het kader van deze regeling kunnen MIT-R&D-samenwerkingsverbanden (die bestaan uit twee of meer niet verbonden mkb-ondernemingen) subsidie aanvragen voor de uitvoering van een MIT-R&D-samenwerkingsproject, dat past bij ten minste één van volgende maatschappelijke KIA’s:

 • Energie & Duurzaamheid;
 • Gezondheid en Zorg;
 • Landbouw, Water en Voedsel;
 • Veiligheid;
 • Sleuteltechnologieën;
 • Maatschappelijk verdienvermogen.


De subsidie per MIT-R&D-samenwerkingsproject is maximaal 35% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 50.000 tot maximaal € 350.000.

Aanvragen kunnen van 6 juni 2023 (9:00 uur) tot en met 12 september 2023 (vóór 17.00 uur) worden ingediend bij de provincie Overijssel. Aanvragen worden gerangschikt op basis van diverse kwaliteitsvoorwaarden, waarna subsidie wordt toegekend op volgorde van rangschikking.

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 3.136.000, waarvan € 1.568.000 voor kleine MIT-R&D-samenwerkingsprojecten (subsidies van € 200.000 of minder) en € 1.568.000 voor grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten (subsidies van meer dan € 200.000). Het subsidieplafond voor 2023 is overigens enkele tonnen hoger dan dat voor de vergelijkbare Overijsselse MIT R&D-regeling in 2022 (€ 2.793.872).

Terug naar overzicht