Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Noord-Brabant: Besluiten Gedeputeerde Staten

Cofinanciering Just Transition Fonds Zuid-Nederland en West-Brabant
Het Europese fonds Just Transition Fund (JTF) heeft tot doel het verminderen van CO2-uitstoot, een van de speerpunten van de Europese Green Deal. Het fonds richt zich in Nederland op zes regio’s waar industrieën zitten die veel uitstoten. Door middel van subsidies worden deze geholpen om duurzamer en groener te produceren. De provincie Noord-Brabant is intermediair voor de drie regio’s West-Noord-Brabant, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. De Europese unie heeft voor ieder van deze regio’s de komende 5 jaar € 58,5 miljoen gereserveerd. De provincie Noord-Brabant draagt € 3,2 miljoen euro bij aan de regio WestNoord-Brabant. Het JTF wordt op 13 februari 2023 opengesteld.

Brabants Programma Landelijk Gebied
Op 10 juni 2022 heeft minister Van der Wal de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gepresenteerd. Het Rijk zet hierin de lijnen uit voor een gecombineerde aanpak van natuur, stikstof, water en klimaat in het landelijk gebied, via een integrale gebiedsgerichte aanpak. Er is nu een plan van aanpak om samen met Brabantse partners een Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) op te stellen. Het gebiedsprogramma wordt uiterlijk op 1 juli 2023 aangeboden aan het Rijk. Een door het Rijk getoetst en aanvaard BPLG is noodzakelijk om tijdig rijksmiddelen voor uitvoering van de Brabantse ambitie en doelen beschikbaar te krijgen.

Terug naar overzicht