Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Nieuwe en gewijzigde Overijsselse subsidieregelingen

Nieuwe: Subsidieregeling gemeentelijk soortenmanagementplan voor woningverduurzaming
Met de Subsidieregeling gemeentelijk soortenmanagementplan voor woningverduurzaming (USOVGSW) wil de provincie Overijssel bevorderen dat gemeenten een soortenmanagementplan opstellen. Hiermee kan de gewenste samenhangende aanpak voor het behoud van de beschermde flora en fauna worden gerealiseerd. De na-isolatie van bestaande particuliere woningen kan daarmee ook op een natuurinclusieve manier worden gerealiseerd. Dit draagt bij aan behoud en versterking van de biodiversiteit. Voor 2023 en 2024 is een subsidieplafond van € 1.230.000 vastgesteld.

De aanvrager is een Overijsselse gemeente. De subsidie wordt verleend voor het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP). Dit is een plan van de gemeente waarin zowel de activiteiten staan omschreven waarvoor de provincie ontheffing kan verlenen als de maatregelen die over het verbeteren van de staat van instandhouding van beschermde soorten gaan. Dit plan bevat ook de ecologische onderbouwing voor een gebiedsontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 70.000 per subsidieaanvraag en per gemeente.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Overijssel en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Gewijzigde regelingen
Naast een aantal kleine aanpassingen in diverse regelingen, zijn de volgende wijzigingen van belang:

 • Subsidieregeling opruiming drugsafval Overijssel 2021-2024 (USOVODA24): de subsidie aan een gemeente, omgevingsdienst of waterschap is maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.999. Nieuw is dat, als de kosten meer bedragen dan € 50.000, de subsidie maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 200.000 bedraagt. De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000 voor overige aanvragers. Ook is het subsidieplafond voor 2023 verhoogd naar € 50.000 (dit was € 25.729);
 • Subsidieregeling iedere inwoner een boom (grootschalige boomaanplant) (USOVIIB): de looptijd van de regeling is verlengd. De regeling zal nu vervallen per 30 november 2023 (was 28 februari 2023);
 • Subsidieregeling versterken gemeentelijke informatiepositie vakantieparken (USOVGIV): er wordt geen subsidie meer verstrekt voor een veiligheids- en leefbaarheidsscan. Verder is het subsidieplafond voor 2022 en 2023 verlaagd naar € 50.000 (was € 150.000);
 • Subsidieregeling startversneller ondernemers in de culturele sector (USOVSVCS): de looptijd van de regeling is verlengd. De regeling vervalt nu per 30 november 2023 (was 28 februari 2023);
 • Subsidieregeling sociale hypotheek Overijssel 2.0 (USOVSHO): de openstelling van de regeling is verlengd. Aanvragen kunnen nu worden ingediend tot en met 28 februari 2023 (was 23 december 2022). Verder is het subsidieplafond voor 2022 en 2023 verhoogd naar € 486.116 (was € 386.116);
 • Subsidieregeling experimenten powered by cultuur (USOVEPBC): er is een nieuwe openstelling gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend van 6 februari 2023 tot en met 28 april 2023. Voor deze aanvraagperiode is een subsidieplafond van € 150.000 vastgesteld.

Aangepaste/nieuwe subsidieplafonds
De volgende subsidieplafonds zijn aangepast of vastgesteld:

 • Subsidieregeling natuur en samenleving 2.0 (USOVNS2): het subsidieplafond voor 2022 en 2023 is verhoogd naar € 835.885 (was € 635.885);
 • Subsidieregeling stimulering toekomstbestendige verduurzaming Agro&Food sector (USOVVAF): het subsidieplafond voor 2022 en 2023 is verhoogd naar € 1.350.000 (was € 750.000);
 • Subsidieregeling aanpak van invasieve exoten 2.0 (USOVAIE): het subsidieplafond voor 2022 en 2023 is verhoogd naar € 1.668.475 (was € 572.000);
 • Subsidieregeling ondersteuning startende ondernemers (USOVSVS): het subsidieplafond voor 2022 en 2023 is verhoogd naar € 200.000 (was € 100.000);
 • Subsidieregeling jonge bedrijfsopvolgers (USOVJBO): het subsidieplafond voor 2022 en 2023 is verhoogd naar € 450.000 (was € 200.000);
 • Subsidieregeling Family Next Overijssel (USOVFNO): het subsidieplafond voor 2022 en 2023 is verhoogd naar € 75.000 (was € 50.000);
 • Subsidieregeling Overijssel in beweging (USOVOIB): het subsidieplafond voor 2022 en 2023 is verhoogd naar € 510.000 (was € 350.000);
 • Subsidieregeling cultuurparticipatie, mee doen is kunst (USOVCULTPAR): het subsidieplafond voor 2023 is vastgesteld op € 350.000;
 • Subsidieregeling sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie) 2020 t/m 2023 (USOVRB): het subsidieplafond voor 2022 en 2023 is verhoogd naar € 113.000 (was € 73.000);
 • Subsidieregeling Overijssel toont talent (USOVOTT): het subsidieplafond voor 2022 tot en met 2024 is verhoogd naar € 225.000 (was € 75.000).

Terug naar overzicht