Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Limburg: Besluiten Gedeputeerde Staten

Nadere subsidieregels sportevenementen 2023
Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidieregels voor sportevenementen 2023 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad. Het subsidieplafond is € 291.999, waarvan een deel restant uit 2022.

Overhevelen middelen Startup programma Brightlands
Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het overhevelen van €100,000,-, eerder gereserveerd voor opvolging van Brightlands lnnovation Factory BV, naar het Startup programma Brightlands.

Regionale Stuurgroep en Technische Bijstand Just Transition Fund
Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het voorstel om de regionale stuurgroep voor het Just Transition Fund (JTF) programma in te stellen. Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten in te stemmen met het voorstel om € 1.68 miljoen beschikbaar te stellen als bijdrage aan de uitvoeringskosten van het JTF programma Zuid-Limburg.

Terug naar overzicht