Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Gelderland: Besluiten Gedeputeerde Staten

Stand van zaken vervolg Keuzes voor een duurzame toekomst
Op 16 november jl. hebben Provinciale Staten besloten over de Keuzes voor een duurzame toekomst. Nog in 2022 zijn organisaties geïnformeerd over de mogelijke gevolgen hiervan voor de subsidie die ze vanaf 2024 krijgen van de provincie. De betreffende organisaties zijn geïnformeerd en ontvingen een brief. Deze brief bevat de mededeling dat er mogelijk consequenties zijn voor de omvang van de subsidie met ingang van 1 januari 2024. Nadat de brief is verzonden volgt een gesprek per organisatie om de consequenties in beeld te krijgen van hoe naar de nieuwe situatie toegegroeid kan worden. Deze gesprekken lopen op dit moment. Na deze gesprekken volgt een besluit over de verandering van de betreffende subsidie(s) vanuit de wettelijke bepalingen en termijnen. Het streven is om iedere organisatie ruim voor 1 januari 2024 te laten weten wat de meerjarige subsidie vanaf die datum wordt. Gedeputeerde Staten willen dit proces zorgvuldig en met aandacht doen en informeren Provinciale Staten over de stand van zaken.

Vergunningverlening aan PAS-melders
Het college van GS besluit over een aanpak voor legalisatie van de PAS-melders en over de inzet van de financiële middelen die de provincie van het Rijk ontvangt ten behoeve van legalisatie van de PAS-melders. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de stappen die het college zet ten behoeve van de besteding van de beschikbare Rijksmiddelen en ten behoeve van het verlenen van vergunningen aan PAS-melders. Het voornemen is om het door het Rijk in het vooruitzicht gestelde budget in te zetten voor subsidieregelingen en incidentele vrijwillige aankoop van bedrijven.

Terug naar overzicht