Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

55% van kantoorgebouwen voldoet aan verplicht energielabel C

Per 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Op die datum voldeed naar schatting 55% van de kantoren aan deze verplichting. De overige 45% voldeed niet. Het toezicht en de eventuele handhaving ligt bij gemeenten en omgevingsdiensten.

Januari 2023 start toezicht op de energielabel C-verplichting
Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen een geregistreerd energielabel C of beter hebben. Kantoorgebouwen die daar niet aan voldoen zijn vanaf dat moment in overtreding.

Aantal voldoende energielabels enorm gegroeid
Toen de energielabel C-verplichting op 18 oktober 2018 werd aangekondigd, had naar schatting 20% van de kantoren een energielabel C of beter. Sinds die datum is het aandeel jaarlijks gestegen. In het afgelopen jaar steeg dit aandeel sneller, waarschijnlijk omdat de ingangsdatum dichterbij kwam. Op 1 januari 2023 had naar schatting 55% van de kantoren een energielabel C of beter. Kantooreigenaren hebben daarmee een flinke slag gemaakt om aan hun verplichtingen te voldoen.

Aanzienlijk deel van kantoren voldoet nog niet
Het uiteindelijke doel is nog niet bereikt. Op basis van verschillende bronnen schat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat ruim 64.000 kantoren onder de label C-verplichting vallen. Kleine kantoorgebouwen en erkende monumenten vallen bijvoorbeeld niet onder de label C-verplichting en zijn hierin niet meegerekend. Van de 45% die niet voldoet, heeft 10% een label D of slechter en heeft 35% nog geen geregistreerd label.

Handhaving
Gemeenten en omgevingsdiensten bepalen hoe er gehandhaafd wordt en onder welke voorwaarden een gebouw in overtreding gebruikt mag worden. Als onderdeel van de handhaving kan er een planning opgesteld worden om zo snel mogelijk een voldoende energielabel te behalen.

Meer weten?

Terug naar overzicht