Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Wijziging van Brabantse regeling voor gebiedsimpuls grenscorridor N69

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling gebiedsimpuls grenscorridor N69 Noord-Brabant (N69NB) gewijzigd.

De regeling is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied van de Grenscorridor N69, dat vanwege de toename van het verkeer te kampen heeft met leefbaarheid- en bereikbaarheidsproblematiek. Meer specifiek is de regeling erop gericht om maatregelen op de thema’s landschap, landbouw, natuur, water en recreatie en daarmee de gebiedsimpulsmaatregelen mogelijk te maken.

Naar aanleiding van enkele constateringen in de uitvoering en in de Stuurgroep Grenscorridor N69 zijn nu enkele wijzigingen aangebracht in de regeling. Daarbij is ook het lopende aanvraagtijdvak voor subsidie op grond van de paragrafen 1 (Gebiedsimpuls deelgebieden Einderheide, Dommel-Noord, Dommel-Zuid, Keersop en de Run) en 2 (Gebiedsimpuls recreatieve routes) verlengd tot en met 2 december 2024 (in plaats van 15 december 2021). Ten slotte is paragraaf 3 (Gebiedsimpuls landbouw) uit de regeling geschrapt.

Kijk voor een uitgebreide toelichting op de wijzigingen op: https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-816.html

Terug naar overzicht