Nieuws

feb
3

Nieuwe openstelling van Noord-Hollands Betrekken bij Groenfonds

De provincie Noord-Holland heeft € 101.500 beschikbaar gesteld voor een nieuwe openstelling van het Betrekken bij Groen Fonds (BBGROENNH).

Projecten die de soortenrijkdom in Noord-Holland versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, komen voor een financiële bijdrage uit het fonds in aanmerking. Tot en met 1 maart 2021 kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.

Een aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort of participatie bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt zich daarbij op soortenbeheer, natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting.

De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald en kan variëren van minimaal € 500 tot maximaal € 25.000.

Zie ook: https://www.landschapnoordholland.nl/projecten/programma-betrekken-bij-groen/betrekken-bij-groen-fonds-voor-vrijwilligersprojecten en https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Februari_2021/Betrekken_bij_Groenfonds_vanaf_1_februari_open_voor_groene_initiatieven

Terug naar overzicht