Nieuws

feb
3

Groeifaciliteit wordt nog een keer verlengd vanwege de coronacrisis

De Groeifaciliteit (GROEI) zou oorspronkelijk al per 1 juli 2020 sluiten omdat Invest-NL in deze vorm van financiering moet gaan voorzien.

Door het uitbreken van de coronacrisis besloot het kabinet in april 2020 echter om de uitfasering van de Groeifaciliteit met één jaar op te schorten tot 1 juli 2021. Dit was nodig om het midden- en kleinbedrijf (mkb) tijdens de coronacrisis te blijven helpen met het aantrekken van financiering.

Door de voortvloeiende economische gevolgen van COVID-19 wordt de regeling binnenkort nogmaals verlengd en wel tot 1 juli 2023. Hiervoor is geen aanvullend budget vereist omdat de regeling in principe kostendekkend is, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Als gevolg van de binnenkort officieel te publiceren verlenging van de regeling kunnen financiers hun garantieaanvragen nu tot en met 15 juni 2023 (in plaats van 15 juni 2021) indienen bij RVO.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/groeifaciliteit

Over de faciliteit
De Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken, participatiemaatschappijen, family offices of professionele informal investors. Daarnaast is de faciliteit bedoeld voor financiers die een staatsgarantie willen op het verstrekken van risicodragende financieringen aan ondernemers.

Ondernemers kunnen zich voor financiering met overheidsgarantie melden bij de deelnemende banken en participatiemaatschappijen. Financiers kunnen hun garantieaanvraag vervolgens indienen bij RVO.

Terug naar overzicht