Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Zuid-Holland biedt opnieuw mogelijkheden voor restauratie rijksmonumenten

Zuid-Holland wil de identiteit en kwaliteit van het erfgoed in de provincie versterken en leegstand van monumenten zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is besloten, de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten aan te passen en opnieuw open te stellen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 april tot en met 30 juni 2017. Om herbestemming verder te bevorderen, is er bovendien een prijsvraag uitgeschreven.

Eigenaren van rijksmonumenten en andere belanghebbenden kunnen van 1 februari tot en met 30 april ideeën voor prijsvraag voor herbestemming indienen. Begin mei zal een vakjury de inzendingen beoordelen. De stimuleringsprijs wordt eind mei 2017 uitgereikt. De winnaar ontvangt adviezen en ondersteuning ter waarde van € 20.000. 

 

Voor de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten is voor de periode 1 april tot en met 30 juni 2017 een subsidieplafond vastgesteld van € 650.000. Er kan een vergoeding worden aangevraagd voor maatregelen, die de toegankelijkheid van een monument vergroten en die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van het monument.  De gewijzigde subsidieregeling wordt binnenkort gepubliceerd in het Provinciaal blad. 

Terug naar overzicht