Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Openstellingsbesluit LEADER Drenthe opnieuw gewijzigd

De provincie Drenthe heeft een nieuwe wijziging van het Openstellingsbesluit POP3 uitvoering LEADER gepubliceerd.Voor de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Zuidoost Drenthe zijn met terugwerkende kracht nieuwe subsidieplafonds vastgesteld. De regeling is gesloten.

Voor de openstellingsperiode 17 mei tot en met 27 juni 2016 is nu € 1 miljoen beschikbaar. Voor de periode 1 september tot en met 31 oktober is dat € 560.000. Beide bedragen zijn voor 50% samengesteld uit Europese middelen en voor 50% uit provinciale middelen. 

 

Met de Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe (POP3) wil de provincie de in het derde plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland gestelde doelen behalen. Er kan subsidie worden verstrekt voor verschillende maatregelen, waaronder LEADER Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe.

Terug naar overzicht