Nieuws

feb
3

Wijzigingen in loonkostensubsidies voor werkgevers in technische installatiebranche

OTIB, het opleidingsfonds voor de technische installatiebranche, heeft medio 2014 drie maatregelen uit het sectorplan opengesteld voor aanvragen. Per januari 2015 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd voor deze loonkostensubsidies. De deadlines zijn verschoven naar 31 mei 2016, respectievelijk 31 mei 2017. Bovendien is voor de begeleiding van (leerling-)werknemers door 55+-ers de onderbouwing van de begeleiding vereenvoudigd. De begeleiding kan voortaan worden aangetoond door een verklaring.

De werkgever kan een loonkostensubsidie ontvangen voor nieuwe of bestaande werknemers, die een BBL-opleiding gaan volgen. Hiermee worden zij opgeschoold naar een hoger niveau. De opscholingsregeling heeft tot doel het vergroten van het aantal werknemers met een afgeronde technische MBO-opleiding op niveau 1, 2 of 3, die een technische MBO-opleiding gaan volgen op een hoger niveau. De maatregel is beschikbaar voor 1.500 werknemers. De subsidie bedraagt maximaal € 2.130 per deelnemer (voor een periode van een jaar). De BPV-overeenkomst moet starten in de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015. De nieuwe deadline voor het indienen van aanvragen 31 mei 2016.

Een tweede loonkostensubsidieregeling is opengesteld voor de begeleiding van (leerling-)werknemers door 55-plussers. Deze begeleidingsregeling moet het mogelijk maken om 1.000 (leerling-)werknemers te laten begeleiden door 500 leerlingbegeleiders van 55 jaar en ouder. De loonkostensubsidie bedraagt maximaal € 3.376 (voor een periode van maximaal 14 maanden). De BBL-overeenkomst van de (leerling-)werknemer moet zijn gestart voor 1 mei 2014. Onder een leerlingbegeleider wordt zowel een praktijkopleider, praktijkbegeleider als een werkplekbegeleider verstaan. De nieuwe deadline voor het indienen van aanvragen 31 mei 2016.

Met de instroomregeling tenslotte kunnen werkgevers een loonkostensubsidie ontvangen voor het in dienst nemen van nieuwe (leerling-)werknemers. Het moet gaan om (leerling-)werknemers, die een beroepsopleiding (BBL-opleiding) gaan volgen. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per jaar voor een periode van maximaal 2 jaar. Het doel is 2.800 jongeren nieuw in te laten stromen in de technische installatiebranche. De nieuwe werknemer moet in dienst treden tussen 1 mei 2014 en 30 april 2015. De nieuwe deadline voor het indienen van aanvragen 31 mei 2017.

Terug naar overzicht