Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai gewijzigd

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft een gewijzigde versie van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai gepubliceerd. Een aantal regels uit de bestaande regeling is geactualiseerd. Onder meer de opzet van de subsidies voor de voorbereiding, begeleiding en toezicht is gewijzigd. Daarnaast en wordt een facultatieve procedure voor gevelisolatieprojecten ingevoerd, die gemeenten tijdens de uitvoering meer vrijheid geeft en de doorlooptijd moet verkorten.

Gemeenten kunnen voortaan een subsidie aanvragen voor hun gevelisolatieproject op basis van een normbedrag, waarmee zij vervolgens de saneringsobjecten in het project van gevelisolatie kunnen voorzien. In de aanvraag hoeft alleen nog maar te worden aangegeven, welke objecten zij willen saneren en wat de geluidsbelasting van die objecten is. Vervolgens wordt de subsidie verleend. Gemeenten ontvangen een voorschot op basis van een normbedrag per woning. Het voorschot bedraagt, afhankelijk van de geluidsbelasting € 150 of € 600.

In de praktijk dienden gemeenten vaak een aanvraag in voor slechts enkele saneringsobjecten. Voortaan moet een aanvraag een minimale omvang hebben van 25 saneringsobjecten. In de nieuwe subsidieregeling wordt de prioriteit van een aanvraag aan de hand van de 25 hoogst belaste saneringsobjecten bepaald, waardoor situaties met de hoogste geluidsbelasting als eerste aan de beurt komen.

Aanvragen voor subsidie voor voorbereiding, begeleiding en toezicht wordt vóór 15 maart ingediend.

Terug naar overzicht