Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel kent bijna € 200.000 toe in tweede helft 2014

In het tweede halfjaar van 2014 heeft de Overijsselse afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds een bedrag van € 194.675 toegekend. Hiermee ondersteunt zij 97 culturele projecten. Het totaal aantal ondersteunde projecten in 2014 komt daarmee op 175, voor een totaalbedrag van € 383.210. Ondersteunde projecten liggen op het werkterrein van het fonds, te weten geschiedenis en letteren, beeldende kunst, podiumkunsten, monumentenzorg en natuur.

Zie hier voor het overzicht van ondersteunde projecten in het tweede halfjaar van 2014.

De provinciale afdelingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben tot taak de doelstelling van het fonds uit te voeren, voorzover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang. Elke afdeling heeft zijn eigen bestuur, dat zelfstandig beslist over toewijzingen voor financiële ondersteuning. De Overijsselse afdeling van het fonds kent de volgende aanvullingen op de landelijke richtlijnen. De eerstvolgende deadline voor het indienen van aanvragen is 1 mei 2015. In 2015 zijn er ook nog deadlines op 1 augustus en 1 november.

Terug naar overzicht