Nieuws

feb
3

Plafond subsidieregeling vrijetijdseconomie routebeleving Overijssel bereikt

De regeling Vrijetijdseconomie en routebeleving 2014-2015, waarmee in Overijssel subsidie kan worden aangevraagd voor routes om te fietsen, wandelen, paardrijden of varen, blijkt populair. Met de tot nu toe ontvangen aanvragen is het subsidieplafond voor 2015 al bereikt. Belangstellenden wordt daarom vanaf nu geadviseerd, eerst contact op te nemen met het Subsidieloket, voordat een aanvraag wordt ingediend.

Met de subsidie Vrijetijdseconomie Routebeleving kan subsidie worden verstrekt voor:

• activiteiten die structureel bijdragen aan kwaliteitsverhoging van de bestaande toeristische routenetwerken in Overijssel;

• activiteiten die structureel bijdragen aan de verhoging van de belevingswaarde van de bestaande toeristische routenetwerken in Overijssel;

• onderzoek naar- of monitoring van een van bovenstaande activiteiten;

• ontwikkeling en inzet van innovatieve technieken of technologieën die bijdragen aan een van bovenstaande activiteiten.


Voor 2015 was € 525.000 beschikbaar. Het Subsidieloket is bereikbaar op telefoonnummer 038 - 499 8380.

Terug naar overzicht