Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Fonds NutsOhra opent subsidieronde voor verkleining gezondheidsverschillen in wijken en dorpen

Het doel van het programma 'Gezonde Toekomst Dichterbij' van Fonds NutsOhra is het terugdringen van de gezondheidsachterstanden van mensen met een lage sociaal-economische status en met name ‘kansarme gezinnen’. In de eerste ronde van het programma kunnen 20 gebieden subsidie ontvangen, waarbij instellingen samen met bewoners komen tot een plan van aanpak voor het verminderen van gezondheidsverschillen. De deadline voor het indienen van de voorstellen is 1 mei 2015.

In deze eerste subsidieronde (fase 1) wordt aan 20 gebieden een subsidie verleend voor het maken van een inventarisatie (‘startfoto’) en het komen tot een gedragen plan van aanpak voor de manier waarop de gezondheidsachterstanden in het betreffende gebied in de komende 5 jaar teruggedrongen kunnen worden. In fase 2 (2016-2019) ontvangen 20 gebieden een projectsubsidie voor het uitvoeren van hun plan van aanpak. In principe zijn dit dezelfde gebieden die van Fonds NutsOhra ook al in fase 1 een projectsubsidie kregen.

Het beschikbare budget voor de realisatie van de ‘startfoto’ en de ontwikkeling van het plan van aanpak is maximaal € 50.000 en het eindproduct moet 1 februari 2016 worden opgeleverd. De 'startfoto' en het plan van aanpak van elk van de 20 gebieden wordt vervolgens beoordeeld door de programmacommissie. Uiterlijk medio 2016 krijgen de gebieden bericht over het al dan niet kunnen doorstromen naar fase 2 (2016-2019). Voor fase 2 stelt Fonds NutsOhra per gebied maximaal € 375.000 beschikbaar voor 3 jaar. Fase 2 omvat het implementeren en borgen van minstens één bewezen effectieve interventie en/of het uitproberen en toetsen van een interventie. Maximaal 50% van het budget kan ingezet worden voor onderzoek (effectevaluatie/procesevaluatie/actiebegeleidend onderzoek).

Fonds NutsOhra stelt als voornaamste eis dat de lokale partijen in het gebied zorgdragen voor verduurzaming van de resultaten door aantoonbare borging ervan na afloop van fase 2. Elke geografische eenheid van circa 10.000 tot 15.000 inwoners, die kan aangeven waarom het een 'gebied' vormt, kan als een gebied in aanmerking komen voor projectsubsidie. Het kan dus gaan om een deel van een stadswijk, of om een buurt, maar ook om twee kleine dorpen die een samenhang kennen. Om in aanmerking te komen voor financiering moet de aanvraag ingediend worden door een samenwerkingsverband van partijen waaronder in elk geval de doelgroep of een organisatie die kan aantonen hun vertegenwoordiger te zijn. Tussen minstens twee van de aanvragende partijen moet al een aantoonbaar productieve vorm van samenwerking bestaan.

Op 3 maart a.s. van 14 tot 16 uur organiseert Fonds NutsOhra in Amsterdam een informatiebijeenkomst waar potentiële aanvragers terecht kunnen met vragen over deze subsidieronde. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een email te sturen naar: Maaike_van_Apeldoorn@fondsnutsohra.nl.

Terug naar overzicht