Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Fonds NutsOhra opent eerste oproep voor behoud zelfstandigheid alleenstaande, thuiswonende ouderen met beperking

Fonds NutsOhra heeft de eerste oproep opengesteld voor het programma 'Meer Veerkracht, Langer Thuis'. Het doel van het programma is om ouderen (65+) die alleenstaand zijn, een of meer beperkingen hebben en niet dementerend zijn, in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te laten wonen. Specifiek wordt ingezet op 'Bewegen' en 'Meedoen'. Tot en met 15 april 2015 kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Het budget voor deze call bedraagt 1 miljoen.

Aanvragen voor de eerste call kunnen worden ingediend door (onder meer) stichtingen of verenigingen, (zorg)instellingen, groepen alleenstaande ouderen in een kwetsbare situatie, groepen burgers of ondernemers. Organisaties met een winstoogmerk kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring, mits de winst wordt geherinvesteerd in de borging van de succesfactoren van het project. Ten tijde van de projectaanvraag is het niet noodzakelijk dat er een rechtspersoon gevormd is. Daarvoor wordt later in het traject van beoordeling ruimte geboden. Omdat vernieuwing een belangrijk onderdeel is van deze call en duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde belangrijk zijn voor Fonds NutsOhra, worden met nadruk ook ontwikkelaars van diensten, maatschappelijk ondernemers, organisaties en verenigingen buiten het zorg- en welzijnsveld uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

In deze eerste call wordt opgeroepen tot het indienen van projecten binnen beide programmathema’s 'Bewegen' en 'Meedoen'. Naast de thema’s worden twee soorten projecten onderscheiden: vernieuwende projecten en projecten gericht op verspreiding. Het beoogde project moet starten na 1 juli 2015 en voor 1 november 2015 en heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Vernieuwende projecten kunnen maximaal € 50.000 subsidie aanvragen en moeten een bereik hebben van tenminste 50 ouderen. Voor verspreidingsprojecten kan maximaal € 100.000 subsidie worden aangevraagd: deze projecten moeten een bereik hebben van tenminste 500 ouderen.

Voor vernieuwingsprojecten worden in de eerste twee weken van februari vijf regiobijeenkomsten georganiseerd voor ouderen en potentiële aanvragers. Bovendien is er op 17 februari een pitchdag en op 3 maart een projectendag. Voor verspreidingsprojecten wordt op 13 februari een informatie- en netwerkbijeenkomst georganiseerd.

Terug naar overzicht