Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
3

Trombosestichting publiceert openstellingen voor 2024

De jaarlijkse subsidieronde omvat de volgende onderdelen: een reguliere subsidieronde voor wetenschappelijk onderzoek, een subsidieronde voor kleinschalige, patiëntgerichte (onderzoeks)projecten met een vrije onderwerpkeuze én een subsidieronde voor kleinschalige, patiëntgerichte (onderzoeks)projecten met een voorgeschreven thema.

Reguliere subsidieronde voor wetenschappelijk onderzoek
Met betrekking tot de reguliere subsidieronde voor wetenschappelijk onderzoek geldt dat de vraagstelling van het onderzoek betrekking dient te hebben op één of meer problemen relevant voor oorzaken, preventie en bestrijding van veneuze of arteriële trombose. Ook wanneer de doelstelling het gebied van de hemostase betreft kan een aanvraag voor subsidie in aanmerking komen.

De projectleider dient ervaring te hebben in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en (indien van toepassing) in het begeleiden van medeonderzoekers. De subsidie bedraagt maximaal € 300.000 voor een looptijd van maximaal vier jaar. In principe worden zowel aanvragen voor personeel, apparatuur als materiaal in overweging genomen. Reiskosten worden in het algemeen niet vergoed.

Subsidierondes patiëntgerichte (onderzoeks)projecten
Met betrekking tot de subsidierondes patiëntgerichte (onderzoeks)projecten geldt dat het (onderzoeks)project betrekking dient te hebben op (veneuze of arteriële) trombose. Het project dient nadrukkelijk patiëntgericht te zijn. Dit wil zeggen dat het voor patiënten relevante en direct herkenbare resultaten op zal leveren. Bij voorkeur dient het project een innovatief karakter te hebben.

Het thema van de ronde met voorgeschreven thema is 'kwetsbare patiënten en trombose'. Kwetsbaar kan gaan over iedereen die extra of andere aandacht nodig heeft, door bijvoorbeeld een hoge of juist heel lage leeftijd, lage gezondheidsvaardigheden, aanwezigheid van andere aandoeningen, et cetera.

De subsidie bedraagt maximaal € 35.000 voor een looptijd van maximaal achttien maanden.

Aanvragen
Aanvragen kunnen bij de Trombosestichting Nederland worden ingediend. De aanvraagprocedure voor de reguliere subsidieronde voor wetenschappelijk onderzoek bestaat uit twee stappen. Eerst moet een vooraanmelding worden ingediend. Geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd een volledige aanvraag in te dienen. De aanvraagprocedure voor de subsidierondes voor patiëntgerichte (onderzoeks)projecten bestaat slechts uit één stap.

De deadlines voor 2024 zijn:

  • reguliere subsidieronde voor wetenschappelijk onderzoek: 25 april 2024 (vooraanmelding);
  • kleinschalige (onderzoeks)projecten (vrije onderwerpskeuze): 1 maart 2024;
  • kleinschalige (onderzoeks)projecten (thematische ronde): 1 september 2024.

Terug naar overzicht