Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
3

Subsidieregeling stelselherziening rechtsbijstand gepubliceerd

De Raad voor Rechtsbijstand heeft de Subsidieregeling stelselherziening rechtsbijstand (SSR) gepubliceerd.

Het doel van de nieuwe regeling is het stimuleren van projecten die op een innovatieve manier bijdragen aan het ontwikkelen van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan.

De regeling komt voort uit een door het kabinet gewenste verandering van het stelsel voor rechtsbijstand, waarbij alle Nederlanders in een zo vroeg mogelijk stadium tot een snelle, effectieve en laagdrempelige oplossing van hun juridische problemen kunnen komen. Rechtshulp moet daarom dichter bij mensen worden georganiseerd en meer in samenhang met andere vormen van probleemoplossing worden gebracht.

Met de regeling worden toekomstige aanbieders van rechtshulppakketten, zoals (coöperaties van) sociaal advocaten, maar ook andere juridische adviseurs, verzekeraars, mediators of nieuwe toetreders tot de markt, in staat gesteld om subsidie aan te vragen voor projecten die input leveren voor het ontwikkelen van rechtshulppakketten (een belangrijk onderdeel van het vernieuwde stelsel). Subsidie kan alleen worden aangevraagd door rechtspersonen.

Subsidie kan alleen worden verstrekt voor projecten in de vorm van een pilot of experiment, die op een innovatieve en vernieuwende manier bijdragen aan (de uitgangspunten van) herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand en bijdragen aan de ontwikkeling van rechtshulppakketten. De subsidie bedraagt maximaal € 1 miljoen per project.

Aanvragen kunnen van 1 maart tot en met 31 december 2020 worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand en worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. In totaal is er € 10 miljoen subsidie te verdelen.

Terug naar overzicht