Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
3

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 opnieuw herzien

Met ingang van 2 januari 2019 is het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 op een aantal punten gewijzigd. Een aantal paragrafen zijn aangepast. Aan het besluit zijn twee nieuwe paragrafen toegevoegd. Vijf paragrafen komen te vervallen.

De volgende paragrafen zijn geheel of beperkt herzien: 

  • Paragraaf 2.3 Verbeteren van de haveninfrastructuur en –faciliteiten;
  • Paragraaf 2.7 Huisvesting statushouders;
  • Paragraaf 3.1 Hernieuwbare energie en energiebesparing;
  • Paragraaf 3.6 Lokale energie-initiatieven;
  • Paragraaf 5.4 Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel;
  • Paragraaf 5.1 Mobiliteit Overijssel;
  • Paragraaf 6.9 Ondernemend noaberschap;
  • Paragraaf 6.21 Voucherregeling startende ondernemers - De Startversneller;
  • Paragraaf 6.24 Duurzame ondersteuning startende ondernemers;
  • Paragraaf 7.2 Restauratie Rijksmonumenten.

De paragrafen 2.2 Leefbare kleine kernen, 2.5 Waterveiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta, 6.15 HRM scholingsregeling MKB, 7.6 Cultuurprofielen 2017 t/m 2020 en 9.2 Ruimte voor de Vecht worden ingetrokken. 

 

Toegevoegd worden de paragrafen 4.8 Groene schoolpleinen en 5.5 Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel. De paragraaf Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel is vanaf 3 januari geopend. Bedrijven en organisaties aanvragen indienen voor voor activiteiten gericht op spitsmijding én de reductie van CO2 in Overijssel. Met de paragraaf Groene schoolpleinen kunnen basisscholen in Overijssel kunnen vanaf 11 januari subsidie aanvragen voor de vergroening van hun schoolplein. 

Terug naar overzicht