Nieuws

jan
3

Overijssel stelt nieuwe subsidieplafonds vast voor 2018 en 2019

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben nieuwe budgetten vastgesteld voor een aantal subsidieregelingen. Het gaat hierbij om wijzigingen in bestaande subsidieplafonds van 2018 en nieuwe subsidieplafonds voor 2019

Er zijn nieuwe budgetten vastgesteld voor de volgende regelingen:

 

Voor 2018

 • Paragraaf 2.5 IJssel-Vechtdelta Waterveiligheid en klimaatbestendigheid: € 2.843.000;  
 • Paragraaf 4.3 Natuur en Samenleving 2.0: € 550.000; 
 • Paragraaf 6.10 Product Markt Partner Combinatie, 1e tender: € 351.234; 
 • Paragraaf 7.4 Versterking Productieaanbod: € 334.590
 • Paragraaf 7.11 Nieuwe makers Overijssel: € 290.000; 
 • Paragraaf 10.3 Samen voor elkaar-lokaal geleerd, provinciaal gedeeld: € 225.000. 

De bovengenoemde budgetten zijn bestemd voor eerder ingediende aanvragen. 

 

Voor 2019: 

 • Paragraaf 7.4 Versterking productieaanbod Overijssel: € 240.000;
 • Paragraaf 5.4 Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel: gewijzigd in € 0. Het eerder vastgestelde subsidieplafond van voor 2019 is ingetrokken. Alleen nieuwe in 2018 goedgekeurde buurtbusverenigingen of buurtbuslijnen kunnen voor 2019 een aanvraag indienen. Dit is mogelijk vanaf 1 januari tot en met 1 juli 2019;
 • Paragraaf 4.8 Groene schoolpleinen: € 1.000.000; 
 • Paragraaf 5.5 Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel: € 250.000, waarvan € 100.000, voor Twente en € 150.000,voor West Overijssel; 
 • Paragraaf 6.9 Ondernemend Noaberschap: € 300.000, waarvan voor de 1e tender: € 160.000 en voor de 2e tender: € 140.000. Aanvragen voor de eerste tender kunnen worden ingediend van vanaf 15 januari tot en met 22 februari 2019. De tweede tender is vanaf 1 september 2019 tot en met 12 oktober 2019 geopend voor aanvragen. 

Terug naar overzicht