Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
3

Openstelling van SDE+ in 2019

Voor de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ is € 5 miljard beschikbaar. Evenals in voorgaande jaren staat de SDE+ in 2019 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water. In het najaar wordt een tweede openstellingsronde verwacht met eenzelfde budget. De Minister neemt hierover na de sluiting van de voorjaarsronde een definitief besluit.

Evenals in 2018 is er sprake van een gefaseerde openstelling. In de eerste week kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 0,09 cent/kWh (€ 0,064/kWh hernieuwbaar gas) indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs ook opengesteld voor duurdere projecten:

  • Fase 1: projecten met een basisbedrag tot maximaal € 0,09 cent/kWh (€ 0,064/kWh hernieuwbaar gas). Geopend van 12 maart, 9:00 uur tot 18 maart, 17:00 uur;
  • Fase 2: projecten met een basisbedrag tot maximaal € 0,11 (€ 0,078/kWh hernieuwbaar gas). Geopend van 18 maart, 17:00 uur tot 25 maart, 17:00 uur;
  • Fase 3: projecten met een basisbedrag tot maximaal € 0,13 (€ 0,092/kWh hernieuwbaar gas). Geopend van 25 maart, 17:00 uur tot 4 april, 17:00 uur.

Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen. U dient uw aanvraag dan in voor een lager bedrag dan het maximum basisbedrag van de betreffende categorie en techniek. Hiermee maakt u meer kans op een subsidiebeschikking. In de Kamerbrief zijn tabellen opgenomen met een overzicht van de SDE+ categorieën die in de voorjaarsronde open gaan, en de basis- en correctiebedragen. Daarnaast worden in de Kamerbrief ook de wijzigingen voor de diverse technieken beschreven. 

 

Op 13 februari 2019 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee informatiebijeenkomsten in Zwolle. U kunt zich met maximaal twee personen voor de ochtend of middag bijeenkomst inschrijven. Dit kan tot en met 6 februari. 

 

2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed. De Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie. 

Terug naar overzicht