Nieuws

jan
3

Fonds Podiumkunsten wijzigt Deelregeling programma urban projecten

Het programma urban projecten van het Fonds Podiumkunsten is gericht op urban arts in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij niet alleen om hiphop, breakdance etc, maar om een veel breder scala van cultuurvormen. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De regeling is met ingang van 1 januari 2019 aangepast. Er is een nieuwe wijzigingsgrond toegevoegd. Daarnaast is het voortaan ook mogelijk, rechtstreeks een aanvraag in te dienen.

Een subsidieaanvraag kan door het bestuur worden geweigerd, indien de aanvrager voorafgaand aan het indienen van dit voorstel al twee keer eerder subsidie heeft ontvangen op basis van deze regeling. Aanvragers hoeven niet meer per se via een matchmaker een aanvraag in te dienen. Zij kunnen dit voortaan ook rechtstreeks bij het Fonds doen. Aanvragers met een voorstel waar positief over wordt geoordeeld worden uitgenodigd voor een gesprek bij het Fonds.

Terug naar overzicht